Cysylltwch â ni drwy lythyr, ffôn neu e-bost

 

Ysgol Gymraeg Gwaun y Nant
Llys Amroth
Clôs Caldy
Y Barri
CF62 9DU
Bro Morgannwg
YGwaunYNant@valeofglamorgan.gov.uk

 

FFÔN               01446 421723

 

FFACS             01446 733202

 

Pennaeth        Mr Rhydian Lloyd