Gweledigaeth TGCh Ysgol Gwaun y Nant

Cynnal darpariaeth arloesol TGCh ar draws y Cwricwlwm o fewn a thu hwnt i'r ysgol.

Fe fydd hyn yn sicrhau bod pob disgybl yn gymwys i wynebu'r her sydd yn eu gwynebu yn yr ysgol a'r byd galwedigaethol. 

Clicwch yma am fwy o wybodaeth ar E-ddiogelwch

E-Ddiogelwch.pdf