Llywodraethwyr

 

Enw Cynrychioli  
Cllr N Hodges Minor Authorities  
Mr N Dryburgh Awdurdod Lleol Is- Gadeirydd, Cyfrifoldeb dros Ddiogeli Plant
Mr D Weston Awdurdod Lleol  
Mr G Griffiths Awdurdod Lleol  
Mr B Davies Awdurdod Lleol Cadeirydd
Mrs H Dop Cymuned  
Mrs Y Rees Cymuned  
Mrs K Trezise Cymuned  
Mrs G Munro Cymuned  
Mr T Jordan Rhiant  
Mr M Avaient Rhiant  
Mrs E Woodfin Rhiant  
Mrs E Cane Rhiant  
Mrs B Williams Staff Dysgu  
Mrs A Lloyd Staff Dysgu  
Mrs C Anastasi Staff Cynorthwyol  
Mr R Lloyd Pennaeth  

Clerk- Rhys Davies

Adroddiad Blynyddol i Rieni