Llywodraethwyr

 

Enw                              Cynrychioli

 Mr D Treharne                 ALl

Cllr.N Hodges                    Minor Authority                                                 

Mr N Dryburgh                   ALl   (Llywodraethwr Diogelu a Is Gadeirydd)                                            

Cllr. S Hodges                   ALl 

Mr B Davies                        ALl                                      

Mrs H Dop                         Cymuned                                 

Mrs Y Rees                         Cymuned                                  

Mrs K Trezise                    Cymuned                                

Mr D Weston                   Rhiant                            

Mr T Jordan                     Rhiant                                      

Mr M Avient                     Rhiant

Mrs S Kilgour                    Rhiant                                                                              

Mrs R Brown                     Staff Dysgu                                            

Mrs S Tomos                 Staff  Dysgu                                        

Miss C Wilson                 Staff nad ydynt yn dysgu                      

Mr A.R Lloyd                    Pennaeth                               

 

Cadeirydd:  Mr Dafydd Treharne

Clerc:             Mr Rhys Davies.