Mr Rhydian Lloyd                                      Pennaeth

Mrs Sara Tomos (Dirprwy)                      Meithrin (Wil Cwac Cwac)

Mrs Rhean Lewis                                     Derbyn (Robin Goch)

Mrs Rhian Yeo                                          Bl 1 (Ji-binc)

Mrs Marie Harding                                  Blwyddyn 1/2 (Y Dryw)

Mrs Lowri Delve                                      Blwyddyn 2 (Y Dylluan)

Mrs Bianca Williams                              Blwyddyn 3 (Yr Eryr)                                     

Mrs Fiona Lavery                                  Blwyddyn 4 (Cnocell y Coed)

Miss Alis Lynch                                      Blwyddyn 4 ( Y Barcud)

Mrs Angharad LLoyd                              Blwyddyn 5 (Y Wennol)

Mrs Fiona Lavery                                   Blwyddyn 6 (Glas y Dorlan)

Mrs Bianca Williams                          Anghenion Dysgu Ychwanegol

Miss Alis Lynch                                           CPA

Mrs Catrin Phillips                                      CPA

Miss Jocelyn Jeffery                                   CPA

Uwch Dim Rheoli

Rhydian LLoyd - Pennaeth

Sara Tomos - Dirprwy

Angharad Lloyd- Arweinydd Cyfnod Allwedol 2

Rhian Yeo- Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen

Bianca Williams- ADY


Cynorthwywyr Dysgu

Miss Pippa Harris

Mrs Jemma Reynolds

Miss Charlotte Wilson

Mrs Claire Page

Miss Holly Case

Miss Kate Holmes

 

 

 

Staff Gweinyddol Mrs Sally Dotchon

Staff Gweinyddol Mrs Lisa Jones

 

Gofalwraig  Mrs Tracey Browne