Mr Rhydian Lloyd                                      Pennaeth

Mrs Sara Tomos (Dirprwy)                      Meithrin (Wil Cwac Cwac)

Mrs Rhean Lewis                                    Derbyn (Jac y Do)

Mrs Rhian Yeo                                       Derbyn/ Bl 1 (Ji-binc)

Mrs Marie Harding                                  Blwyddyn 1 (Y Dryw)

Mrs Lowri Delve                                      Blwyddyn 2 (Y Dylluan)

Mrs Bianca Williams                              Blwyddyn 3 (Yr Alarch)                                     

Mrs Rhian Brown                                   Blwyddyn 3 (Yr Eryr)

Mr Tim Stedman                                    Blwyddyn 4 (Cnocell y Coed

Mrs Angharad LLoyd                                Blwyddyn 5 (Y Wennol)

Mrs Fiona Lavery                                   Blwyddyn 6 (Glas y Dorlan)

Mrs Bianca Williams                          Anghenion Dysgu Ychwanegol

Miss Alis Lynch                                           CPA

Mrs Catrin Phillips                                       CPA

Uwch Dim Rheoli

Rhydian LLoyd - Pennaeth

Sara Tomos - Dirprwy

Angharad Lloyd- Arweinydd Cyfnod Allwedol 2

Rhian Yeo- Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen


Cynorthwywyr Dysgu

Miss Pippa Harris

Mrs Lorraine Smith

Miss Natalie Paige

Mrs Jemma Reynolds

Mrs Rose Weaver

Miss Charlotte Wilson

Mrs Claire Page

Miss Holly Case

Miss Kate Holmes

 

 

 

Staff Gweinyddol Mrs Sally Dotchon

Staff Gweinyddol Mrs Lisa Jones

 

Gofalwraig  Mrs Tracey Browne