Nod Ti a Fi yw cynnig cyfle i rieni/gwarchodwyr fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig.
Mae 1 sesiwn Ti a Fi yr wythnos ar ddydd Llun o 1.30y.h i 2.45 y.h (yn ystod tymor ysgol) dan ofal Staff Dechrau'n Deg.

Mae Ti a Fi yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant (hyd at 4 oed).
Mae’n gyfle i rieni/gwarchodwyr a'u plant i gwrdd mewn awyrgylch anffurfiol i greu ffrindiau newydd ac i ddod yn gyfarwydd gydag awyrgylch ysgol. 
Rydyn ni'n mwynhau:
- Gweithgareddau Celf a Chrefft
- Canu a gwrando ar storiau
- Chwarae o fewn awyrgylch hamddenol a Chymreig