Mae'r wê yn llawn o adnoddau bendigedig sydd yn rhad ac ddim.
Cliciwch ar focs Gemau'r Cyfnod Sylfaen neu Gemau'r Adran Iau i ddarganfod gemau addas i'ch plentyn. 
Os oes gennych chi hoff safwe yr hoffech ei rannu gyda pawb arall, cysylltwch â'r ysgol, yna fe ychwanegwn ni eich safwe at y rhestr.