Mae disgyblion Ysgol Gwaun y Nant yn symud ymlaen i Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ar gyfer eu haddysg uwchradd.

Cliciwch yma i weld eu gwefan